Trygghets-försäkring

Ett skydd mot det oväntade.

Så fungerar försäkringen

Trygghetsförsäkringen kan ge dig ett försäkrat månadsbelopp, mellan 1 000 - 10 000 kronor utifrån dina månadskostnader (dock max 30 % av bruttomånadslönen) i upp till 12 månader om du skulle råka ut för något av följande:

Sjukskrivning som varar mer än 30 dagar på grund av sjukdom eller olycksfall. Ofrivillig arbetslöshet som varar mer än 30 dagar.

Beloppet du får är skattefritt och avser att täcka upp för vardagliga levnadskostnader såsom: hyra, bolån, el, vatten, värme, livsmedel, bensin, telefoni och bredband.

Hur mycket kostar det?

Premien för Trygghetsförsäkring är 4,75 % av det belopp du väljer att försäkra.

Hur tecknar jag Trygghets­försäkring?

Du kan enkelt teckna Trygghetsförsäkring via vår hemsida eller i samband med att du ansöker om lån.

Villkor för att teckna Trygghets­försäkring:

  • Bosatt i Sverige.

  • Tillsvidareanställd.

  • Jobbar minst 17 timmar/vecka.

  • 18 - 64 år gammal.

  • Fullt frisk och arbetsför.

  • Har ingen kännedom om sjukdomstillstånd, skada, allvarlig sjukdom eller förestående sjukskrivning.

  • Är inte medveten om en kommande uppsägning.

Låneskydd

Lev som du önskar, men var smart på vägen. Ibland blir inte livet som planerat och då är det viktig att vara förberedd. Med hjälp av våra försäkringar skapas trygghet i din privatekonomi mot oväntade händelser.

Vi finns här för att hjälpa dig

Hej! Prata direkt med oss