Mission

Genom teknisk innovation och ett mänskligt perspektiv skapa en bank som förstår varje kund, och ser varje individ.

Med kunden i fokus

Moank grundades 2015 med en strävan efter att föra den finansiella bankvärlden närmare den mänskliga, och att bli den aktör som saknades i branschen – ett företag som satte människan i första rummet. Genom innovativ teknik och mänsklig närvaro skapar vi en djup förståelse för varje enskild kund. Vi erbjuder trygga produkter till hållbara villkor som främjar en sund, ansvarsfull och långsiktig privatekonomi.

Human loans for humans

Tack vare det stora fokus som läggs på personlig rådgivning och manuell hantering har Moank lyckats förena det tekniska med det mänskliga, och blivit en aktör som på ett effektivt och flexibelt sätt kan analysera varje kunds enskilda förutsättningar. I arbetet för att vara en aktör som söker långsiktiga och hållbara situationer för både kund och företag, kvarstår strävan efter det mänskliga.

MOANK.

Moank är en del av CMI Group AB, ett investmentbolag som äger och utvecklar små- och medelstora svenska företag. CMI Group:s verksamheter finns inom många olika branscher och har sammantaget över 500 anställda.

Ledningsgrupp

Peter Lange

Verkställande direktör

Lena Brandenfeldt

Marknadschef

Gustav Ek

Finanschef

Carl Ringqvist

Kreditchef

Bruno Godefroy

Utvecklingschef

Styrelsen

Ove Sigvardsson

Ordförande

Jimmy Söderström

Styrelseledamot

Mats Ekström

Styrelseledamot

Hanna Palmstierna

Styrelseledamot

Alexander Thiel

Styrelseledamot

Hållbarhet och samhälls­ansvar

Kundfokus

Med preciserade analyser och ett mänskligt perspektiv skapas en bättre förståelse för kundernas faktiska situationer och behov. Det resulterar i skräddarsydda villkor och en tryggare privatekonomi för våra kunder.

Ansvarsfull kreditgivning

Moank värnar om att kredittagare inte blir överskuldsatta och har därför en robust och personlig kreditprövningsprocess. Syftet med processen är att få en djupare förståelse till varför kunden behöver ett lån och inte ämnar att låna för ett destruktivt syfte.

Tryggt samhälle

Moank arbetar aktivt för att motverka överskuldsättning i samhället. Moank gör detta genom att erbjuda kreditrelaterade produkter, ekonomisk rådgivning samt utövning av ansvarsfull kreditgivning.

Teknisk innovation

Med hjälp av teknisk innovation och ett mänskligt perspektiv vill Moank ständigt utveckla sin förmåga att analysera och diagnostisera varje enskilt fall, och se till varje individs unika ekonomiska behov och situation. Genom att analysera och diagnostisera varje enskilt fall på holistiskt sätt kan Moank ha en god avvägning mellan avkastning och risknivå med syfte att skapa en långsiktig lönsamhet och en stabil verksamhet.

Kreditmarknadsbolag

Moank AB är ett kreditmarknadsbolag med tillstånd av Finansinspektionen. All information som hanteras, både överförd och lagrad, är krypterad enligt samma säkerhetsprotokoll som traditionella banker. Moank värnar om kundernas personliga integritet och våra verktyg och processer säkerställer att vi uppfyller krav i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, the General Data Protection Regulation).

Vad säger våra kunder om oss

Öppna sparkonto

Press och media

För press eller mediaförfrågningar, vänligen kontakta:

Peter Lange

Verkställande direktör

peter.lange@moank.com

Lena Brandenfeldt

Marknadschef

lena.brandenfeldt@cmigroup.se